Samenwerking tussen Zorg, Welzijn en Logistiek, dat is Buur & Zo.
Jan Scheffer is Programmamanager voor dit innovatieve concept in Deventer en omgeving.
Stacks Image p19_n2
Stacks Image 16
In een living lab omgeving werken verschillende partijen samen om kwetsbare burgers uit hun isolement te halen, vroegtijdig signaleren van verandering om dure zorg maar vooral veel ellende te voorkomen en worden alle goederenstromen gecombineerd geleverd door iemand die ook tijd heeft.

Het werk moet weer leuk worden voor verzorgenden, kwetsbare burgers moeten zich vertrouwd voelen om activiteiten te gaan doen, de buurt moet weer een leuke sociale plaats worden waar iedereen elkaar helpt. Bij Buur & Zo zijn we er van overtuigd dat dit alles economisch zelfstandig haalbaar is.