Samenwerken in processen, samenwerken in netwerken. Langzaam gaan we naar een platformsamenleving, waarin vanuit Control Towers wordt samengewerkt binnen en tussen netwerken. Wij noemen dit "Non-Competitive Network Collaboration". Jan Scheffer is al vele jaren bezig binnen zorg en industrie met innovatieve, prijswinnende concepten precies op het gebied van deze samenwerkingen tussen welzijn, zorg en industrie.De Zorglogistiek specialist van Nederland

Stacks Image 84
Stacks Image 82
Jan Scheffer heeft meerdere (prijswinnende) concepten ontworpen en geïmplementeerd om goederenstromen robuuster te maken en de werkdruk te verlagen.
Logistiek tegen Eenzaamheid. Een publiek private samenwerking die domein overschrijdend effectief blijkt te zijn.

Met een sterke focus op verandermanagement

Stacks Image 114
Veranderen gaat niet vanzelf. Daarom is Jan Scheffer aangesloten bij het unieke initiatief voor het WMK model. Exclusief ontwikkeld door Dutch Power on Change. Om anders te gaan werken is nieuw gedrag nodig dat we kunnen volhouden.

Jan Scheffer is Lid advisory board European Healthcare Logistics, voormalig secretaris van de Raad voor Zorglogistiek, voormalig voorzitter van de Vereniging Logistiek Management, kerngroeplid LogiZ en jarenlang dagvoorzitter van het Zorgvisie jaarcongres "Dag van de zorglogistiek". Verder schrijft hij regelmatig blogs voor Skipr en Logistiek.nl