Stacks Image 8
Wachtlijsten, wachttijden, planning en roostering, allemaal zaken waarin afstemming tussen schakels beter kan. Patiëntenlogistiek en cliëntenlogistiek hebben de laatste jaren veel tijd gestoken in Value Based Healthcare, Lean, Zorgpaden en nog heel veel meer.

Diverse organisaties in cure en care heeft Jan Scheffer ondersteund en advies gegeven inzake hun processen. Thuiszorg, woonzorg en ziekenhuizen hebben met verbeterprocessen hun organisaties verder geholpen.