Logistiek tegen eenzaamheid

Door bestaande voorzieningen, op het gebied van zorg, welzijn en diensten op een slimme wijze met elkaar te verbinden en lokaal te verankeren, wordt getracht de eigenregievoering van kwetsbare burgers optimaal te ondersteunen, het sociale welbevinden te bevorderen en het gevoel van veiligheid te vergroten.
Stacks Image 8
Stacks Image 27
In een living lab omgeving werken verschillende partijen samen om kwetsbare burgers uit hun isolement te halen, vroegtijdig signaleren van verandering om dure zorg maar vooral veel ellende te voorkomen en worden alle goederenstromen gecombineerd geleverd door iemand die ook tijd heeft.

Het werk moet weer leuk worden voor verzorgenden, kwetsbare burgers moeten zich vertrouwd voelen om activiteiten te gaan doen, de buurt moet weer een leuke sociale plaats worden waar iedereen elkaar helpt. Bij Buur & Zo zijn we er van overtuigd dat dit alles economisch zelfstandig haalbaar is.
In Nederland zijn enkele honderden buurtinitiatieven waarin buurtcentra, vrijwilligers, zorg en overheid samenwerken om eenzaamheid te bestrijden.