De zorgsector staat onder druk. Focus op kosten beheersing gaan samen met een groeiende complexiteit aan actoren, domeinen en schakels. Voor de toeleverancier aan de zorg betekent dit een zware druk op de productprijs terwijl de complexiteit toeneemt. Meerdere hele grote leveranciers ervaren daardoor problemen met hun leverbetrouwbaarheid.

Jan Scheffer helpt toeleveranciers aan de zorg hun processen op orde te krijgen, plezier bij de medewerkers terug te brengen en tegelijk kosten te besparen. Dit alles vernieuwende concepten en uitgekiend verandermanagement.

Hij heeft dit reeds gedaan voor veel aansprekende leveranciers.
Stacks Image 10