In Deventer is een nieuw concept ontwikkeld waarbij bestaande initiatieven samenwerken om gezond gedrag te stimuleren, eenzame en kwetsbare burgers te identificeren en betrekken en professionele zorg te bieden tegen lagere integrale kosten. Dit hele traject wordt in nauwe samenwerking met Gemeente en Provincie ontwikkelt en opgezet.
Stacks Image 18
In Deventer is een nieuw concept ontwikkeld waarbij bestaande initiatieven samenwerken om gezond gedrag te stimuleren, eenzame en kwetsbare burgers te identificeren en betrekken en professionele zorg te bieden tegen lagere integrale kosten. Dit hele traject wordt in nauwe samenwerking met Gemeente en Provincie ontwikkelt en opgezet. Het Deventer concept staat op de nominatie van de Topsector Health Holland om tot voorbeeld project te worden gekozen.
Samen met het, door Jan Scheffer ontwikkelde concept C6, zijn dit de twee voorbeeld programma's waar de Topsectoren Logistiek en Health Holland in samenwerken. Een unieke prestatie!