Logistiek is denken in processen, is samenwerken in netwerken. Dat vraagt om een gezamenlijke doelstelling, dat vraagt creatief denken. Jan Scheffer combineert zijn persoonlijke ervaring van een diversiteit aan functies om met nieuwe concepten echte verandering voor elkaar te krijgen waarbij alle belangen worden meegenomen.

Door alle verschillende belangen is het lastig om echt iets te veranderen. Door steeds meer schakels in de zorgketen en steeds meer actoren in verschillende domeinen, is nu juist de tijd aangebroken voor de innovativiteit en creativiteit van Jan Scheffer

Update Covid-19: Ziekenhuizen zijn druk bezig om de reguliere zorg weer op te starten, care-organisaties moeten alles aanpassen naar een 1,5 meter samenleving. In de afgelopen maanden zijn veel processen onder druk komen te staan. Zorgorganisaties gaan nu aan de slag om de ervaringen van de afgelopen maanden om te zetten in strategische en tactische procesaanpassingen. Jan Scheffer ondersteunt, met inzet van een breed netwerk, verschillende ziekenhuizen en care-organisaties in hun voorbereiding op het komende najaar.
Stacks Image 13
Stacks Image 15
Stacks Image 17
Stacks Image 19
Stacks Image 25
Stacks Image 23